ŠTĚPÁNKA ZEITHAMLOVÁ

Je nemoc náhoda nebo impuls zvenčí? Možná nám tím chce tělo něco naznačit? V knize NEMOC JAKO CESTA, autoři Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke, se uvádí: „Zákon rezonance říká, že nemůžeme přijít do kontaktu s tím, s čím nechceme mít nic společného.“ Podle tohoto zákona každého jednotlivce nemoc upozorňuje na nesrovnalosti v těle, v životě, na strachy, obavy, nedořešené životní situace,…

„Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů.“

William Blake

Každý člověk je jedinečná bytost, osobnost, a proto upřednostňuji celostní (holistický) přístup k člověku.

Homeopatie i aromaterapie mohou být využívány současně s klasickou léčbou.